A Fortunate Man (Lykke-Per) (2018) ชายผู้โชคดี

เรื่องย่อ :  A Fortunate Man (Lykke-Per) (2018) ชายผู้โชคดี

บอกเล่าเรื่องราวของวิศกรมากความสามารถพิเศษตกลงใจหลีกลี้จากชีวิตอันเข้มงวดเพื่อตามหาการบรรลุเป้าหมายในสังคมชั้นสูงของโคเปนเฮเกน แต่ทิฐิของเขานั้นอาจเป็นหนทางสู่หายนะ

The post A Fortunate Man (Lykke-Per) (2018) ชายผู้โชคดี appeared first on ดูหนังออนไลน์ New-MasterMovie.com หนังออนไลน์ฟรี New Movie HD 2019.